Media

Popular science articles about my research:

🇸🇪 Därför intresserar sig barn för kroppen (av Sara Djurberg), Förskolan 03/2018

🇸🇪 Motorik viktig för inlärningen (av Linda Kling), Förskolan 03/2017

🇬🇧 Prospective motor control in infancy is related to inhibition and working memory (by Janna Gottwald), Society for Personality and Social Psychology Blog, 12/2016

🇸🇪 Motorik kopplas till exekutiva funktioner hos spädbarn (av Thomas Gustafsson), Special Nest, 11/2016